Home

Al meerdere decennia (sinds 1989) voeren wij opdrachten uit voor bekende en gerenommeerde bedrijven resp. (zorg)instellingen. Het betreft veelal bestuurs- en toezichtactiviteiten. Maar ook directievoering, herstructurering, programmamanagement en advies/begeleiding.


Activiteiten

De activiteiten richten zich vooral op de volgende werkomgevingen

  • Zorgverzekeringen
  • Verzekeringen
  • Zorginstellingen
  • ICT-afdelingen/bedrijven

DNB en AFM

Sinds de betrokkenheid bij de poging om de nieuwe zorgverzekeraar ANNO12 van de grond te krijgen beschikken we over de unieke kennis en ervaring om een vergunningsaanvraag bij De Nederlandsche Bank (DNB) succesvol uit te kunnen voeren. Dat geldt ook voor het proces om van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedkeuring te verkrijgen voor de prospectus betreffende een financieel product.


[Bijgewerkt: 26-09-2018]